Jak kdysi řekl bajkař Ezop, ani ten nejmenší projev laskavosti není nikdy zbytečný. My věříme, že laskavost jako lidskou vlastnost a dovednost lze kultivovatrozvíjet a učit se ji zapojovat do každodenního života.

Proto již šestým rokem motivujeme děti ve věku od 3 do 18 let, aby si vyzkoušely, jaké to je dělat dobro a rozdávat radost kolem sebe. Na základě zkušeností a zpětné vazby od učitelů, vychovatelů a dalších pedagogických pracovníků se totiž potvrdilo, že “procvičování” laskavosti pomáhá zlepšovat spoluprácivztahy i náladu v kolektivu.

 

A co se v mládí naučíš, dál v životě jako když najdeš!